Velkommen til Arendal Swingklubb
Fra høsten 2020 har Arendal Swingklubb fått nye lokaler i det nye Kulturkammeret i Arendal
og dansekvelden vil bli endret fra mandag til søndag, mer informasjon om dansekvelder og kurser kommer når Corona-situasjonen tillater at vi kan starte dansen igjen, håper vi sees :-)

Klubben tilbyr et godt, sosialt miljø og god trim hver hele året, samt kurser i flere runder både høst og vår.

Alle er hjertelig velkommen på Swingklubben 

Hei alle dansere.

Da har svaret fra Helsedirektoratet kommet ang. start av dans og kurs.

Ut fra svaret fra dept. kommer vi ikke til å starte noen form for dans, verken sosialt eller kurs inntil videre.

Vi følger situasjonen fortløpende og håper på at situasjonen bedres om ikke så altfor lenge.

Les mer på medlemmsgruppa på facebook 

                      Velkommen til Arendal Swingklubb