Her vil det komme glimt fra vår lange og innholdsrike historie