top of page

Bli medlem i dag!

Medlemskap har følgende priser:

Enkeltmedlem 300,-
Familie 600,-
Ungdom 100,-

For innmelding på høsten er prisen kr 150,- ut året.

Medlemskap kan betales på Vipps nr. 784043

Du er hjertelig velkommen på Swingklubben hver søndag fra
klokken 19.30 til 21.30.

Du må gjerne ta en tur for å bli kjent med oss før du melder deg inn.

Bli medlem:

Registrer deg her:

bottom of page