Bli medlem i dag

Fyll ut dette skjemaet og klikk på SEND så sender vi deg en medlemsfaktura.
 
Medlemskap har følgende priser:
Enkeltmedlem 300
Familiemedlem 600
Undomsmedlem 100

Du er hjertelig velkommen på
Swingklubben hver mandag fra
klokken 19.30 til 22.00
Du må gjerne ta en tur for å bli kjent med oss før du melder deg inn

Supert! Melding mottatt.